Концепція ощадливого виробництва пропонує комплекс методів та інструментів в усіх напрямках діяльності для виробництва товарів і надання послуг в мінімальні терміни, з мінімальними витратами і з необхідною споживачеві якістю.

          Результат побудови системи: підвищення результативності та ефективності виробничих процесів, бізнес-процесів, процесів менеджменту, задоволеність споживачів, а також швидке і гнучке реагування на зміни зовнішнього середовища.

        Цінність ОЩАДЛИВОГО ВИРОБНИЦТВА створюється чотирма способами або їх комбінаціями::

– поліпшення якості товару;

– поліпшення якості обслуговування;

– скорочення витрат споживачів;

– скорочення часу циклу (часу виконання замовлення (замовлення-виробництво-доставка)).

          Типовий підхід:

          Для досягнення ефективного і значимого результату впровадження / побудови системи Ощадливого виробництва на підприємстві розроблено покроковий план дій:

– крок 1: аналіз обсягу виробництва;

– крок 2: аналіз витрат;

– крок 3: пріоритизація і вибір напрямків для поліпшення;

– крок 4: визначення подальших кроків розвитку системи.

          Аспекти оцінки ЗЕО (Загальної ефективності обладнання):

– визначити область дослідження (один об’єкт, група однорідних об’єктів, однотипні операції і підприємство в цілому);

– зібрати детальні дані і порахувати ефективність (аналіз статистики, збір даних в місці створення цінності, аналітика);

– розподіл витрат за категоріями і визначення підходу до вирішення проблем.